Vælg en side

Privatlivspolitik for Vejlø’s Byggeforretning ApS.

1. Dataansvarlig virksomhed
Vejlø’s Byggeforretning ApS.
Lavhedevej 30
7500 Holstebro
CVR. Nummer 21 47 63 31

Kontaktpersoner:
Ole Kaarsholm Jakobsen, tlf. 2461 7145
Alex Borg, tlf. 2089 6102

Vejloes@Vejloes.dk

2. Behandling af persondata og formål
Vejlø’s Byggeforretning ApS. (Vejlø’s) behandler personoplysninger om dig, når du retter henvendelse til os via mail, brev, hjemmeside, sociale medier og i forbindelse med opfyldelse af kontrakter og aftaler.
De personoplysninger, du indsender til os, digitalt eller i papirform, bliver behandlet af vores personale alt efter formål og relevans. Dine personlige oplysninger bliver således behandlet og opbevaret fortroligt og forsvarligt, og kun de relevante medarbejdere har adgang til dine personoplysninger og eventuelle filer.
Som udgangspunkt behandler vi kun almindelige personoplysninger.

2.1 Kunder, Leverandører og andre samarbejdspartnere
Vi bruger dine personoplysninger til at opfylde forpligtelserne i vores aftaleforhold med dig/din virksomhed og til at forbedre vores services.
Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt aftaleforhold med dig/din virksomhed.
Når aftaleforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.
Hjemlen til behandlingen er Persondataforordningens artikel 6.1 (f)

2.2 Administration og bogholderi
Vi behandler personoplysninger vedr. ansatte hos vores kunder og leverandører.
Formålet er at pleje relationer og besvare forespørgsler vedr. økonomiske mellemværende, f.eks. fakturaer.
Retsgrundlaget for behandlingen er persondataforordningens artikel 6.1 (f).
Vi behandler også personoplysningerne som en del af vores nødvendige bogføring (kontaktinformationer fremgår af fakturaer m.m.). Retsgrundlaget for denne behandling er Persondataforordningens artikel 6.1 (c) og den danske Bogførings- og Regnskabslov.

2.3 Markedsføring
Hjemmeside: I forbindelse med dit besøg på Vejlø’s hjemmeside kan din og andres trafik blive registreret ved hjælp af cookies. Se pkt. 2.6 vedr. cookies.
Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningens artikel 6.1 (f) (Virksomhedssider på sociale medier).

2.4 Sociale medier
Når du besøger vores sider på de sociale medier, placerer mediet cookies på din enhed. Det sociale medie behandler således oplysninger om dig, når du besøger en af vores sider, uanset om du har en profil eller ej.
Oplysninger, som de sociale medier indsamler om dig, gøres i meget begrænset omfang tilgængelig for os i anonymiseret form. Det sker ved at vise os besøgsstatistikker, hvilken gør det muligt for os at forbedre vores brug af profilen.
Vejlø’s har en profil på Facebook, der definerer betingelserne for brug af Facebook Virksomhedsside. Disse betingelser baserer sig primært på Facebooks Tjenestevilkår og tillægget vedr. fælles dataansvar.
Se Facebooks Privatlivspolitik for mere information omkring Facebooks håndtering af personoplysninger.
Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningens artikel 6.1 (f) legitim interesse.
I nogle tilfælde vil opslag af billeder og videoer ske med hjemmel i Persondataforordningens artikel 6.1 (a) samtykke.

2.5 Cookies
I forbindelse med dit besøg på Vejlø’s hjemmeside og side på sociale medier, kan din og andres trafik blive registreret ved hjælp af cookies.
Formålet er at måle trafikken, lave statistik over de besøgte sider og målrettet markedsføring.
Læs mere om vores cookiepolitik og/eller ændre dit samtykke
Retsgrundlaget for behandlinger er Persondataforordningens artikel 6.1 (a).

3. Videregivelse af persondata
I forbindelse med opfyldelse af kundeaftaler/kontrakter kan dine personoplysninger blive videregivet til tredjemand. Dette for at kunne levere de ydelser, du har bestilt. Det kan være forretningspartnere, der har brug for dine personoplysninger for at kunne udføre bestemte transaktioner, f.eks. varebestillinger, transport eller lignende.
I nogle tilfælde videregiver vi også oplysninger i forbindelse med håndtering af cookies, se mere om det i vores cookiepolitik.
Derudover videregiver vi kun personoplysninger til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til det, eller vi har en lovpligtig forpligtigelse til det.
Brug af databehandlere:
Personoplysninger behandles også af vores databehandlere i forbindelse med drift af it-systemer, backup og tilknyttede ydelser.

4. Samtykke
I de fleste tilfælde er vores behandling af dine personoplysninger baseret på et andet retsgrundlag end samtykke.
I det omfang vi måtte have indhentet et samtykke fra dig til en given behandling af dine personoplysninger, gælder, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

5. Opbevaring og sletning af persondata
Vi sletter personoplysninger efter de almindelige forældelsesregler, der gælder i Danmark. Vi sletter løbende personoplysninger, som ikke er nødvendige, når vi har opfyldt vores forpligtelser i forhold til et eller flere af de formål de er indsamlet til.
Hvis du vil vide mere om, hvor længe vi gemmer dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

6. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst anmode om at se dine persondata og berigtige/opdatere oplysningerne.
Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.
Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du har ret til at få overført/udleveret oplysninger (dataportabilitet).
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.
Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du selv har givet til os.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.

7. Klage til Datatilsynet
Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for, at blive orienteret og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk. Se evt. mere på www.datatilsynet.dk.